Nạp thẻ - Kiếm Tiên
Cập nhật mật khẩu ( Mật khẩu mới sẽ có hiệu lực sau khi bảo trì định kì mỗi tuần )

Tỉ giá KNB: 100k = 20.000 KNB
----------------------------------------
Đổi Gift Code
Tên tài khoản

----------------------------------------
Nhận KNB miễn phí
- Mỗi tài khoản sẽ nhận | KNB = điểm donate x 2.
- Số điểm donate sẽ reset ngày 15 hàng tháng.
Tên tài khoản
----------------------------------------
Nạp thẻ
- Mỗi ID chỉ chơi 1 server để ko bị mất KNB khi nạp. Ví dụ: id1 chơi Kiếm Tiên 1, id2 chơi Kiếm Tiên 2...
- Lưu ý: Nạp sai 2 lần liên tiếp, hệ thống loại bỏ thẻ, không thẻ nạp tiếp. Chỉ sử dụng cho điện thoại.
- Chờ nhận xong KNB mới tiếp tục nạp
Tên tài khoản
Mã số thẻ * (Gồm 12 số trên thẻ)
Số serial * (Số seri trên thẻ)
Loại thẻ * (Chọn đúng loại thẻ cần nạp)
Chọn máy chủ (*)